Start Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Projektet Sustainable Business Bridge står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Sustainable Business Bridge uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Kända brister i tillgängligheten

KOLLA UPP: Har vi några kända brister?

Vår ambition är att löpande rätta till de bristerna som finns.

Kontakta oss om du upplever problem med webbplatsen

Kontakta oss om du:

  • behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig
  • upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan
  • anser att vi inte uppfyller lagkravet

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

KOLLA UPP: Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns innehåll på den här webbplatsen som på ett eller annat sätt inte är helt tillgängligt. 

Vad gäller innehåll på nuvarande webbplats som inte är helt tillgängligt åberopar Sustainable Business Bridge undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta oss

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan kontakta Myndigheten för digitalförvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 mars 2021