Sustainable Business Bridge

Sustainable Business Bridge har två syften. Det första är att påskynda hållbarhetsomställningen och medverka till att Sverige når våra uppsatta klimatmål. Det andra syftet är att hjälpa företag som kan leverera innovativa hållbarhetslösningar att hitta nya kunder och marknader. Regional tillväxt genom hållbarhetsomställning helt enkelt.

Det gör vi genom att koppla ihop företag som söker lösningar för sin hållbarhetsomställning med nya potentiella leverantörer, en matchmaking som sker via både en digital plattform och fysiska möten.

VARFÖR GÖR VI DET VI GÖR?

Vi vill bidra till den gröna omställningen. Bidra till att företag som har lösningar ökar sin tillväxt och att processen från idé till marknadsintroduktion accelereras. Samtidigt som vi medverkar till att minska utsläpp av växthusgaser och ökar energi- och resurseffektiviteten.

Den bistra verkligheten

Vi behöver skynda på. Den bistra verkligheten är att om Sverige och resten av världen ska nå de uppsatta klimatmålen och hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader måste vi öka takten i omställningen. Företag och offentliga organisationer i Sverige, likväl som globalt, står med andra ord inför ett stort omställningsarbete för att kunna nå de uppsatta hållbarhetsmålen.

Det kräver insikt, mod och beslutsamhet av alla aktörer i vårt samhälle. Allt detta kan företagen själva stå för, men det kräver också nytänk, teknikutveckling och emellanåt helt nya perspektiv för att upptäcka lösningarna. Och för att uppnå det kan företagen behöva komma i kontakt med nya tekniska lösningar, applikationer och aktörer.

Samtidigt finns det många små och medelstora företag (SMF) med smarta lösningar som kan hjälpa andra aktörer med att påskynda omställningen. Dessa mindre aktörer behöver snarare komma i kontakt med nya potentiella kunder för att nå nya affärer och kunna växa sin verksamhet. Vi vänder oss till alla typer av företag som kan leverera smarta lösningar. Oavsett om det är nystartade företag med nya innovationer som ska ut på marknaden med sina första implementeringar, eller om det är etablerade företag som vill hitta nya målgrupper för sina produkter och tjänster.

Om vi kokar ned det så handlar det om att bidra till att hitta smarta lösningar på hållbarhetsproblem och nya affärer för regionens företag.

Vi som står bakom

Energikontor Norr är en väl etablerad aktör i norra Sverige när det handlar om energi- och hållbarhetsomställningsprojekt. Vi driver Sustainable Business Bridge tillsammans med vår samverkanspart WIN, Winning Innovation i Lund, som tar med sig sin mångåriga erfarenhet matchmaking mellan innovativa start-ups och stora koncerner via fysiska mötesplatser och strukturerat nätverksarbete.

Tillsammans jobbar vi för att möjliggöra nya möten, affärer och partnerskap mellan aktörer som ej träffats tidigare. Genom en digital plattform och fysiska event, kopplar vi ihop företag som söker lösningar för sin hållbarhetsomställning med nya potentiella leverantörer.
Genom att koppla ihop den nordligaste delen av Sverige med den sydligaste och knyta samman företagsnätverk på olika nivåer ger vi företagen i våra regioner ingångar till nya marknader och kunder.

Ambitionen med Sustainable Business Bridge är att bygga ihop det bästa av den digitala världen med det analoga mötet.

Finansiärer

Sustainable Business Bridge är ett projekt med fokus på grön omställning som drivs under perioden juni 2020 – april 2023. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Energikontor Norr, Luleå Kommun, Bodens kommun, Piteå kommun, Gällivare Näringsliv, 3EFlow, EON, GreenExergy, Kraftringen, Nordkonsult, Relitor och Wibax.

Hej styrgruppen!

Vi är stolta över att kunna presentera vår kloka, erfarna och kompletterande styrgrupp som stöttar oss i projektet och hjälper oss att tänka ännu längre in i framtiden.

Jag tror på Sustainable Business Bridge som en modell för framtidens sätt att skapa innovation och hållbar utveckling. Genom en digital plattform kan alla – stora som små – med en bra idé eller med ett utmanande problem hitta sin match.

Anna Lidbom

Hållbarhetschef, LKAB

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och våra klimatmål är absolut världsledande. För att det ska ske, bör någon ta täten inom Sverige, och allt tydligare ser jag mycket av ledarskap, innovation och driv i norra Sverige. Därför är jag mycket glad att få medverka i utveckling och utbyte för ledarskap till gagn för hela landet – och omvärlden!

Mattias Goldmann

Hållbarhetschef, Sweco Sverige och Sweco Group

Jag har tackat ja till uppdraget för att det är i linje med mina ambitioner och drömmar. Jag vill jobba med det kontaktnät jag har för att vidare bygga broar mellan människor i näringslivet, den offentliga sektorn och i privatlivet. Målet är att bidra till en större mångfald där mer kompetens utnyttjas och på så sätt skapa nya möjligheter för alla.

Faisa Abdi

Vd och grundare, QC Renewable Energy

Energi och klimatfrågorna är avgörande för att vi ska klara både nationella och internationella hållbarhetsmål. För att lyckas behövas också kunskap och samarbete över gränser. Sustainable Business Bridge är en viktig komponent i detta arbete.

Birgitta Bergvall Kåreborn

Rektor, Luleå tekniska universitet

Maria Sätherström Lanz

Vd och grundare, Win

Energikontor Norr är projektägare till Sustainable Business Bridge, en satsning där min förhoppning är att vi ska lyckas skapa fler affärer för regionens företag samtidigt som vi skapar klimatnytta hos andra aktörer.

Katarina Delsing

Vd, Energikontor Norr

I accepted the invitation to join the steering group for more reasons than one: Firstly, just the idea of working again in Sweden - albeit remotely a couple of times of the year, and at a strategic level - was exciting, as it allows me to apply my experience to promote Sustainable Business Bridge to attract innovative enterprises, and match them to business opportunities in northern Sweden; Secondly, the vision and mission of the Project fits into my own personal goal of contributing new and innovative solutions in sustainability, climate change, renewable energy, and business continuity through innovation and disruption.

Santosh Hejmadi

Entreprenör

Kontakta oss

Vill du veta mer om Sustainable Business Bridge? Välkommen att kontakta oss

Inger Edlund Pedersen

Projektledare | Energikontor Norr

inger@energikontornorr.se 070-666 29 69

Patrik Rydén

Affärsutveckling | WIN

patrik.ryden@winway.se 073-399 86 19

Monica Kutics Normark

Affärsutveckling | Energikontor Norr

monica@energikontornorr.se 070-181 63 37