Sustainable Business Bridge

Lösningar för framtiden

Sustainable Business Bridge kopplar ihop företag som söker lösningar för sin hållbarhetsomställning med nya potentiella leverantörer, en matchmaking som sker via både en digital plattform och fysiska möten

Läs mer

Energikontor Norr är projektägare till Sustainable Business Bridge och driver flera projekt inom energi- och klimatområdet med fokus både på företag och offentliga aktörer.

Sustainable Business Bridge

Smarta lösningar på hållbarhetsproblem

Energikontor Norr driver projektet Sustainable Business Bridge med syftet att, via en digital plattform och fysiska event, koppla ihop företag som söker lösningar för sin hållbarhetsomställning med nya potentiella leverantörer. Att möjliggöra nya möten, affärer och partnerskap mellan aktörer som ej träffats tidigare. Sustainable Business Bridge bygger ihop det bästa av den digitala världen med det analoga mötet.

Läs mer

Följ vårt arbete

Välkommen att följa med och hålla dig uppdaterad om vår satsning

SAMARBETE

Tillsammans med pilotpartners

I samarbete med pilotpartners arbetar vi för att hitta vägen fram för att bidra till en lösning för näringslivets hållbarhetsutmaningar

Läs mer

Kontakta oss

Söker ditt företag lösningar för hållbarhetsomställningen eller är du leverantör? Kontakta våra affärsutvecklare

Peter Jonsson

Affärsutveckling | Energikontor Norr

peter@energikontornorr.se 070-180 99 93

Patrik Rydén

Affärsutveckling | WIN

patrik.ryden@winway.se 073-399 86 19

Monica Kutics Normark

Affärsutveckling | Energikontor Norr

monica@energikontornorr.se 070-181 63 37